Wojciech
Siemion
1928 - 2010

Aktor dramatyczny i filmowy, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów.

Wojciech Siemion ur. 30 lipca 1928 r. we wsi Krzczonów, pow. Lublin. Ojciec był wiejskim nauczycielem. W czasie okupacji ojciec Wojciecha Siemiona został aresztowany i wywieziony do Auschwitz i tam zmarł. Źródłem utrzymania rodziny bylo 6 ha gospodarstwo rolne. W czasie wojny stracił jeszcze dwóch starszych braci. Po wojnie przeprowadził się do Kalisza, gdzie w 1947 r. ukończył liceum im. T. Kościuszki. Tam też po raz pierwszy pracował w Teatrze ( 1946 w sztuce "Krakowiacy i Górale. "Morgal" - kronika Teatru Kaliskiego, Wojciech Siemion -adept).

W latach 1947-1949 studiował na Wydziale Prawa KUL oraz był słuchaczem Studia Teatralnego przy lubelskim teatrze. Po ukończeniu studia teatralnego zdał do Państwowej Wyższej Szkoły Autorskiej ( później PWST), którą ukończył w 1951 r. uzyskując tytuł magistra.

Od 1950 r. pracował jako aktor w teatrach, radiu i TVP. Zagrał ponad 100 ról filmowych. Bardzo często występował też na estradzie. Od 1955 roku podejmował także prace reżyserskie. W 1964 r. otrzymał tytuł reżysera I kat. w Teatrze Polskiego Radia. Od 1965 – 1968 był kierownikiem artystycznym teatru "Komedia" w Warszawie. Od 1972 r. był kierownikiem artystycznym Sceny Poetyckiej teatru Stara Prochownia w Warszawie.

Od 1970 r.był pedagogiem - miał tytuł profesora Sztuk Teatralnych.

Na koncertach dla Polonii występował w Australii (na zaproszenie Pumy Media), Londynie (wiele razy), Brukseli, Paryżu, w USA i Kanadzie ( ponad 20 - krotnie). Został odznaczony orderem "Polonia Restituta" - komandoria z Gwiazdą oraz orderu "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

W uznaniu dla jego zasług odbywają się rokrocznie "Siemionalia".

Zmarł 26 kwietnia 2010 po tragicznym wypadku samochodowym.